ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.พี. คอนโทรล โทร. 0-2429-5922-4

 

 

 

 
กลับสู่หน้าหลักเกี่ยวกับ หจก. เอ็ม.อี.พี.คอนโทรลสินค้าข่าวสารติดต่อเรา

Heater Thermocouple

มอเตอร์เกียร์
มอเตอร์ (mortor)
inverter
อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ปั๊มน้ำ (pump)
สายพานลำเลียง
เครื่องต่อสายพาน Conveyer Belt
Heater Thermocouple
เครื่องมือวัด
สินค้าอุตสาหกรรมอื่น

 

 

 

Heater Thermocouple

   

  • Heater

   • ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

   ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นเหล็กโลหะต่างๆ และให้ความร้อนแม่พิมพ์หรือโมล เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนสูง ใช้สำหรับใส่ในช่องวัตถุโลหะที่มีรู โดยความร้อนจากฮีตเตอร์จะถูกถ่ายความร้อนไปยังแม่พิมพ์หรือโมลที่เป็นโลหะ ส่วนมากนิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติก งานขึ้นรูป

   คุณสมบัติทั่วไปของฮีตเตอร์แท่ง  (Cartridge Heater) บางส่วน

   วัสดุเป็นท่อสแตนเลส SUS 304  

   • มีลักษณะเป็นแท่งกลมและมีสายออก 2 สาย สามารถใช้ไฟ 220 / 380 V
   • เป็นฮีตเตอร์สำหรับใช้งานกับของเหลว เพื่อการหลอมเหลว
   • สามารถเลือกขนาดโวลต์ / วัตต์ / ได้ตามความต้องการลูกค้า

   ข้อควรระวังในการใช้ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

   • การให้ความร้อนแบบอินฟราเรด ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี
   • ไม่ควรเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาว เพราะจะสะท้อนความร้อนของคลื่นอินฟราเรด
   • ควรติดตั้งตัววัดอุณหภูมิให้อยู่ใกล้กับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนมากที่สุด หรือจะใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

  Back to main menu...

    

   • ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

   

ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำพาความร้อน ใช้งานในตู้อบหรืองานที่ต้องให้ความร้อนกับอากาศภายในห้อง เช่น งานอบชิ้นงานอุตสาหกรรมรถยนต์, อบพลาสติก, อบไม้, อบแม่พิมพ์, อบสี, อบใยผ้า, ลดความชื้นในระบบทำความเย็นเป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปของฮีตเตอร์ครีบ  (Finned Heater) บางส่วน
 • วัสดุเป็นท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy  
 • มีลักษณะเป็นแท่งตรง หรือดัดเป็นตัวยู ดับเบิ้ลยู มีครีบอยู่รอบแท่งความร้อน
 • ครีบช่วยระบายความร้อนออกจากตัวฮีตเตอร์ สามารถใช้วัตต์ได้สูงกว่าไม่มีครีบ
 • เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอ อายุการใช้งานยาวนาน
 • สามารถเลือกขนาดความยาว/โวลต์/วัตต์ ได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงานอบทั่วไป

วัตถุดิบในการผลิต ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

 • ท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy
 • ลวดนิเกิล N80 จากประเทศ สวีเดน
 • ครีบสแตนเลส 304
 • แบบมีเกลียวติดตั้งและไม่มีเกลียวติดตั้ง
 • เซรามมิคปิด ปากท่อ, เซรามิคปิดขั่วน๊อต
 • ผงแมกนีเซียมออกไซด์ (Mgo)
 • แกนพันลวด

Back to main menu...

 

 

 • ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater)

ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำพาความร้อน ใช้งานในตู้อบหรืองานที่ต้องให้ความร้อนกับอากาศภายในห้อง เช่น งานอบชิ้นงานอุตสาหกรรมรถยนต์, อบพลาสติก, อบไม้, อบแม่พิมพ์, อบสี, อบใยผ้า, ลดความชื้นในระบบทำความเย็นเป็นต้น


คุณสมบัติทั่วไปของฮีตเตอร์ท่อกลม  (Tubular Heater) บางส่วน
 • วัสดุเป็นท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy  
 • มีลักษณะเป็นแท่งตรง หรือดัดเป็นตัวยู ดับเบิ้ลยู มีครีบอยู่รอบแท่งความร้อน
 • ครีบช่วยระบายความร้อนออกจากตัวฮีตเตอร์ สามารถใช้วัตต์ได้สูงกว่าไม่มีครีบ
 • เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอ อายุการใช้งานยาวนาน
 • สามารถเลือกขนาดความยาว/โวลต์/วัตต์ ได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงานอบทั่วไป

ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater) แบ่งออกเป็น 2 แบบตามลักษณะการติดตั้ง

 • ฮีตเตอร์ครีบแบบตัว I (Tubular Heater I-Shape)
 • ฮีตเตอร์ครีบแบบตัว U (Tubular Heater U-SHape)

วัตถุดิบในการผลิต ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater)

 • ท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy
 • ลวดนิเกิล N80 จากประเทศ สวีเดน
 • ครีบสแตนเลส 304
 • แบบมีเกลียวติดตั้งและไม่มีเกลียวติดตั้ง
 • เซรามมิคปิด ปากท่อ, เซรามิคปิดขั่วน๊อต
 • ผงแมกนีเซียมออกไซด์ (Mgo)
 • แกนพันลวด

Back to main menu...

 

 

 • ฮีตเตอร์ต้มน้ำ/ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลว เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการต้มหรืออุ่นของเหลวหลากหลายชนิด(ของเหลวที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสแตนเลส) และควรให้กับใบพัดกวนของเหลวเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง

คุณสมบัติทั่วไปของฮีตเตอร์ต้มน้ำ / ฮีตเตอร์จุ่ม  (Immersion Heater) บางส่วน
 • วัสดุเป็นท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy  
 • มีลักษณะเป็นแท่งกลมดัดเป็นตัวยูยึดอยู่กับเกลียว
 • ใช้งานกับของเหลวอย่างเช่น น้ำ, น้ำมัน
 • สามารถเลือกขนาดโวลต์/วัตต์ รูปแบบได้ตามลักษณะการใช้งาน

วัตถุดิบในการผลิต ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

 • ท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy
 • ลวดนิเกิล N80 จากประเทศ สวีเดน
 • แบบมีเกลียวติดตั้ง,ไม่มีเกลียวติดตั้ง หรืออื่นๆ
 • เซรามมิคปิด ปากท่อ, เซรามมิคปิดขั่วน๊อต
 • Connetion Star, Dalta
 • ผงแมกนีเซียมออกไซด์ (Mgo)
 • แกนพันลวด

ประโยชน์การนำไปใช้งาน ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

 • เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลวได้เกือบทุกประเภท เช่น ต้นน้ำ ต้มน้ำมัน ฯลฯ
 • ใช้สำหรับอุ่นต้มที่ต้องการความสะอาด เช่น ใช้อุ่นอาหาร, เครื่องดื่ม ฯลฯ

Back to main menu...

 

 

 

 • ฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater)

ฮีตเตอร์รัดท่อเป็นฮีตเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ด้วยรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกและให้ความร้อนได้คงที่สม่ำเสมอ ฮีตเตอร์ชนิดนี้การใช้งานตัวฮีตเตอร์จะไม่สัมผัสกับตัว Product โดยตรงแต่จะแพร่ความร้อนไปหาตัว Product แทนจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังสะดวกต่อการติดตั้งและแเมนทแนนท์ ได้รับการออกแบบสำหรับถัง หรือท่อรูปทรงกระบอก ฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น Mica และ ลวดฮีทเตอร์แบบแบน(Ribbon Wire Heating Element) จึงทำให้ฮีทเตอร์ชนิดนี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก ขนาด 25 mm.หรืออาจใหญ่ถึง 300 mm. ก็ได้ ส่วนความกว้างอยู่ระหว่าง 20-100mm. ตัวถังด้านนอกจะเป็นแผ่นเหล็ก หรือ สแตนเลส เหมาะสำหรับให้ความร้อนกับเครื่องฉีดพลาสติก


คุณสมบัติทั่วไป ||ฮีตเตอร์รัดท่อ  (Band Heater)
 • ฮีตเตอร์รัดท่อมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกจึงเหมาะที่จะไปใช้งานรัดท่อหรือถังเพื่อให้ความร้อน
 • ตัวเรือนฮีตเตอร์ทำจากสแตนเลส ภายในสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นแผ่นฉนวนหรือแกนเซรามิก ทำให้ทนต่อการใช้งาน
 • ให้ความร้อนได้คงที่และสม่ำเสมอ
 • สามารถเลือกเจาะรูหรือเลือกขั้วต่อไฟได้ตามต้องการ
 • สามารถใช้กับงานที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับ Product

ประโยชน์การนำไปใช้งาน ฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater)

 • ใช้ในเครื่องฉีดพลาสติก เช่น ใช้ในการให้ความร้อนบริเวณหัวฉีด เป็นต้น
 • ใช้ในอุตสาหกรรมกาว เช่น ใช้ในส่วนของท่อส่งกาว เป็นต้น
 • ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เช่น ใช่ในส่วนของท่อส่งน้ำมัน เป็นต้น
 • ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อน เป็นต้น

Back to main menu...

 

 

 • ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater)

 

ฮีตเตอร์แผ่นถูกนำไปใช้งานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย โดยจะนำไปใช้ในลักษณะงานตัดงานบรรจุหีบห่อและแม่พิมพ์ และจะถูกใช้งานมากในงานอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องบรรจุภัณฑ์และงานแม่พิมพ์เป็นต้น 
ฮีตเตอร์แผ่นเป็นฮีตเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะภายนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลม ตามลักษณะตำแหน่งที่จะนำไปใช้งาน โครงสร้างภายในจะมีแผ่นฉนวน ( แผ่นไมกา ) อยู่ตรงกลางแล้วพันด้วยลวดฮีตเตอร์ หรือเป็นเซรามิกอยู่ด้านในแล้วพันด้วยลวดฮีตเตอร์ด้านใน ส่วนภายนอกจะเป็นแผ่น สแตนเลสหรือ แผ่นสังกะสีปิดรอบนอก

คุณสมบัติทั่วไปของฮีตเตอร์แผ่น  (Strip Heater)
 • แผ่นสามารถทำเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมในแบบต่างๆหรือแบบวงกลม
 • ตัวเรือนฮีตเตอร์ทำจากสแตนเลส ภายในสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นแผ่นฉนวนหรือแกนเซรามิก ทำให้ทนต่อการใช้งาน
 • ให้ความร้อนได้คงที่และสม่ำเสมอ
 • สามารถเลือกเจาะรูหรือเลือกขั้วต่อไฟได้ตามต้องการ

ลักษณะใช้งานของฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater)

 • ใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติกเช่น ใช้เป็นตัวตัดขวดพลาสติก เป็นต้น
 • ใช้ในงานบบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้เป็นตัวให้ความร้อนในการปิดปากถุง เป็นต้น
 • ใช้ในงานแม่พิมพ์ เช่น ใช้เป็นตัวให้ความร้อนภายในแม่พิมพ์ เป็นต้น

Back to main menu...

 

 

Thermocouple

 

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า ทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน 2 ตัว นำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่ง เรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยเปิดไว้ เรียกว่าจุดอ้างอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิต่างกันก็จะทำให้มีการนำกระแสในวงจรเทอร์โมคัปเปิลทั้งสองข้าง โดยเรียกอุณหภูมิคงที่ที่ใช้อ้างอิงนี้ว่า Reference Junction และได้มีการกำหนด Reference Junction ให้เป็น 0˚C คือโลหะ 2 ชนิดต่างกันที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เป็นต้น

เทอร์โมคัปเปิล ถูกแบ่งออกเป็น Type ต่างๆ เป็นชนิดหัววัด เช่น เทอร์โมคัปเปิล type k Thermocouple Type k , J , R , RTD Pt100 เป็นต้น ตามการจับคู่ของโลหะที่แตกต่างกัน ทำให้มีคุณสมบัติในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิลเลือกใช้ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยสิ่งที่ควรพิจารณามีหลายข้อ เช่น ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน, ราคา, ความกัดกร่อนของสารที่เทอร์โมคัปเปิลสัมผัส ให้เหมาะสมของงานแต่ละประเภท

Back to main menu...

   

 

 

:

Copy Right 2004 By M.E.P.Control Ltd., Part. All right reserved.
Contact Webmaster : webmaster@mepcontrol.net