ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.พี. คอนโทรล โทร. 0-2429-5922-4

 

 

 

 
กลับสู่หน้าหลักเกี่ยวกับ หจก. เอ็ม.อี.พี.คอนโทรลสินค้าข่าวสารติดต่อเรา

อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

มอเตอร์เกียร์
มอเตอร์ (mortor)
inverter
อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ปั๊มน้ำ (pump)
สายพานลำเลียง
เครื่องต่อสายพาน Conveyer Belt
Heater Thermocouple
เครื่องมือวัด
สินค้าอุตสาหกรรมอื่น

 

 

 

POWER METER SOFTWARE CURRENT TRANSFORMER

SOFTWARE

MEP ENERGY SOFTWARE ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหาร และวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมจะคำนวณค่า Demand แบบ Real-time พร้อมทั้งประมาณการค่า Demand ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที


MEP MONITOR ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ในแบบ Real-time และยังสามารถเชื่อมต่อกับมิเตอร์ได้หลากหลายรุ่น, ยี่ห้อ และยังสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์วัดอื่น ๆ ได้ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำมันก๊าด ลม และคุวามชื้น อีกทั้งยังสามารถเลือกบันทึกข้อมูล และตั้งการ Alarm เองได้


MEP REPORT สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าได้ทั้งแบบ Normal, TOD และ TOU และสามารถแสดงค่า Demand Energy รวมทั้ง พารามิเตอร์ต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟ และตัวเลข อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Excel เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีการคำนวณค่า Load Factor ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นการบริหารงานใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


MEP CONTROL เป็นส่วนควบคุมการทำงานของโปรแกรม ซึ่งสามารถตัดต่อ Load ผ่าน Out Put Module Power Meter โดยสามารถควบคุมผ่านค่า Demand และตั้งตารางเวลาเองได้
Option สามารถส่งข้อมูลผ่านทาง OPC ไปยังโปรแกรม Power HMI, Lab view, Visual Basic รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ และ ส่งข้อมูลขึ้น Web ได้
MEP1 ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการของ Windows 2000, xp ความต้องการขั้นต่ำ Personal Computer Pentium MMX 166 MHz.32 แนะนำ Pentium 4 512MBความต้องการความจุ Hard disk และความเร็วของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับจำนวนมิเตอร์ที่ต้องการใช้ และประเภทโปรแกรม

 

 

 

:

Copy Right 2004 By M.E.P.Control Ltd., Part. All right reserved.
Contact Webmaster : webmaster@mepcontrol.net